Sponsorer

Sponsor Sponsorering
Bodil Pedersen Fonden Bodil Pedersen Fonden donerede i december 2001, 25.000 kr. til anskaffelse af 16" computerstyret teleskop.
Cornell University
Rick Kline
Spacecraft Planetary Imaging Facility (SPIF)
Ithaca, NY
USA
I anledning af Montebelloobservatoriets åbning donerede afdelingen et stort antal special posters til ophæng i observatoriet.

http://www.astro.cornell.edu/
Frederiksborg Amt Udvalget for Uddannelse, Erhverv & kultur bevilgede i efteråret 2001, 105.000 kr. til et 3 årigt astronomisk udviklingsprojekt på Montebelloobservatoriet.
Friluftsrådet Friluftsrådet donerede i sommeren 2001, 100.000 kr. til anskaffelse af 16" computerstyret teleskop.
Helsingør Kommune Helsingør Kommune, Børne- og Ungeudvalget bevilgede i år 2000, 271.000 kr. til indretning af observatorium i Montebellos 12 m høje tårnbygning.

Børne- og Ungeudvalget bevilgede tirsdag d. 17 maj 2005 30.000 kr. til astronomiske powerpoint produktioner rettet mod folkeskolefagene natur/teknik, fysik, geografi, historie og kristendom.
Helsingør Kommune
Kultur- og Fritidsforvaltningen
(Fritidssektionen)

6.538 kr. til foredrag og debatskabende aktiviteter 2003.

7.500 kr. til forevisning i observatoriet og til administration i 2003.

32.545 kr. i 2004 til foredrag og debatskabende aktiviteter.

33.507 kr. i 2005 til foredrag og debatskabende aktiviteter.

Kulturudvalget bevilgede i 2005 20.000 kr. til powerpoint produktioner for den brede befolkning.

Børne- og ungeudvalget bevilgede i 2005 30.000 kr. til powerpoints præsentationer.

Folkeoplysningsudvalget bevilgede d. 6 december 2005 36.792 kr. til foredrag og forevisning på observatoriet.

Nordea Fonden bevilgede d. 12. juni 2003 25.000 kr. til anskaffelse af et 16" computerstyret teleskop.
Ole Rømer Museet Ole Rømer Museet i Tåstrup donerede i efteråret 2001 en 4,5 m stor kuppel af Kobber til udlån på ubestemt tid. Kuplen prydede i en lang årrække en af Landbohøjskolens bygninger. I forbindelse med en række ombygninger blev kuplen taget ned og var i en årrække opmagasineret på Ole Rømer Museets parkeringsplads.
Skolen ved Gurrevej 3" linsekikkert
Sonning Fonden bevilgede d. 18 juni 2003 25.000 kr. til anskaffelse af et 16" computerstyret teleskop.
Undervisningsministeriet Ministeriet har bevilget 20185 kr. til trykning af observationsprogrammer, foldere og plakater hos A Print i Espergærde i 2002.

Ministeriet støtter trykning af A4 folder til Montebelloobservatoriet efterår 2003 med 7.500 kr.
Unidanmark - Fonden Unidanmark - Fonden donerede i december 2001, 25.000 kr. til anskaffelse af 16" computerstyret teleskop.

Montebelloobservatoriet og NOVA - Nordsjællands Astronomi Forening takker:

for en uvurderlig støtte i promoveringen af Montebelloobservatoriet.